Kerkdiensten

Zondagsmorgens staan de kerkdeuren voor u en jou open en heten we u en jou welkom vanaf 9:00 uur met een kopje koffie of thee. Om 9:30 uur begint de dienst.

kerkzaal Kerk tussen de Dijken

De kerkdiensten in de maand oktober en november:

3 novemberViering Heilig AvondmaalDs, J. Huitema, Drachten
6 november
19:30 uur
Dankdienst voor gewas en arbeid
Inzamelingsactie voor Dorcas
Dhr. H.D. van Egmond,
Franeker
10 novemberDhr, P. Glas, Ens
17 novemberDs. G. Muilwijk,
St. Annaparochie
24 november Laatste zondag kerkelijk jaarDhr. P. Knijff Raard
1 december1e AdventzondagMaj. F. van der Werf,
Leeuwarden
8 december2e AdventzondagDhr R. Walinga, Leeuwarden
15 december3e AdventzondagDhr. J. Helfferich, Oudebildtzijl
22 december4e AdventzondagDs. J.C. Dondorp, Franeker
25 december1e KerstdagDhr. P. Knijff, Raard
26 december 2e KerstdagCommissie Erediensten verzorgt de dienst met begeleiding van een
zanggroep en kerstliederen.
29 decemberMevr. N. Berntsen, Leeuwarden
31 december
19:30 uur
OudejaarsdienstDhr. P. Knijff, Raard