Kerkdiensten vanaf 1 juli

Vanaf 1 juni is het mogelijk om weer kerkdiensten te houden. Bij de diensten mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit zou bij onze kerk betekenen, dat we van te voren moeten bepalen wie wel en wie niet naar de kerk mag komen. Dit wordt erg lastig. Daarom hebben we gekozen om tot 1 juli de videodiensten te blijven houden.

Voordat we de kerkdiensten kunnen opstarten is de kerkenraad verplicht een gebruikersplan op te stellen.

Vanaf 1 juli gaan we kerkdiensten houden in onze kerk. Voor het houden van kerkdiensten is door de PKN een protocol opgesteld.


In de dienst mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn waarbij de stoelen op 1,5 meter moeten staan. Als de personen tot één gezin behoren, dan geldt de 1,5 meter regel niet. Wij hebben de stoelen in de kerk opgesteld volgens het protocol. In onze kerk kunnen maximaal 45 bezoekers een plekje krijgen. We houden daarbij rekening met gezinnen die dichter bij elkaar mogen zitten.
Er worden nog twee coördinatoren aangesteld.. Bij binnenkomst in de kerk zal de coördinator aan u vragen of u gezond bent en wordt u gevraagd om uw handen te wassen. In de foyer kan geen koffie gedronken worden. De coördinator begeleidt u naar een zitplaats. Dit betekent dat u niet op uw vaste plekje in de kerk kan gaan zitten. In de dienst mag niet worden gezongen. Samenzang wordt namelijk afgeraden. Het gebruik van de toiletten is niet toegestaan. Na afloop van de dienst begeleidt de coördinator u naar de uitgang van de kerk.

Kerkrijden: Bij het autovervoer mogen er niet meerdere passagiers in de auto zitten. Als u gebruik maakt van het kerkrijden, dan het verzoek om gebruik te maken van de Valys kaart als u die hebt. Als u geen vervoer hebt, dan graag zelf contact opnemen met de kerkrijder/chauffeur.
Om te voorkomen dat er meer dan 45 bezoekers naar de kerk komen, vragen we u dringend om u aan te melden. U kunt zich aanmelden bij Luciënne of Aliet tot 20.00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de zondag, waarop de dienst wordt gehouden.

We horen geluiden dat gemeenteleden niet naar de kerk zullen komen omdat een kerkdienst zonder samenzang hun niet aanspreekt. We horen graag uw mening, laat het ons weten.

Na afloop van de dienst geeft de coördinator aanwijzingen om op 1,5 meter afstand de kerk te verlaten. Na de dienst zullen vrijwilligers de stoelen en overige zaken reinigen.

We zijn blij dat er weer diensten gehouden kunnen worden. De beperkende voorwaarden zullen we aan moeten wennen. We vragen u om begrip.

De voorbereidingscommissie,
Aliet Lautenbag, Luciënne van der Molen, Wijtze Koopmans, Wim van der Molen en Kor Lautenbag.