Op 22 juni is overleden onze broeder Taeke Postma

Taeke Postma

* 3 januari 1946                                    † 22 juni 2020

Liturgie voor de “dankdienst voor het leven” van Taeke Postma voorafgaande aan de crematie op vrijdag 26 juni 2020 om 19.00 uur in “Andringastate” te Marssum.

Op www.betink.nl kunt u uw condoleance achterlaten.

Voorganger: Pastor P. Knijff                                                          

Aanvangswoord

Luisteren: De Bildtse Psalm

De feugels in ‘e maitiid, de eerpels en ’t wait,
De diken, sloaten, lânden soa’t ’t d’r hine lait,
’t singt alles och soa fleurich, Jim singe dochs ok met?
fan God, die ’t deuze wereld en alles skapen het.

’t Is soa noflik weunen dat weet Jim allegaar,
hier in ôns Bildtse lândsy, ’t is nergens beter, waar?
Hier wille wij ferkere, de tiid, die God ôns geeft.
Gelukkig weze, ’t hutsy dat elk op aarde leeft.

’t Is overal reboely wat gaat ‘t  ‘r soms om deur!
At wij ’t geloof niet hadden dan waar’t foorgoed meleur.
’t Is och soa mooi te leven as kines fan één God
maar die ’t in Him niet love, wat misse die ’n prot.

At wij wat sútterig binne, O Heer, maak ôns weer blij.
En is d’r argewaasy geef frede en maak frij.
Laat ôns, soa’t wij hier leve in ’t dorp of lâns de dyk
Ôns jaren niet fergrieme maar brúkke foor Jou Ryk.

Stilte moment

Bemoediging en groet.

Kaarsmoment: Er worden door de kleinkinderen 4 kaarsen aangestoken ter herinnering aan Pake Taeke.

Een in memoriam aan Taeke Postma:

-Korte levensomschrijving

-Tonen van foto’s van het leven van Taeke en daarbij passende muziek.

-Herinnering aan ons Hait

Luisteren: Joh de Heer 256: Tel uw zegeningen


Refrein: Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

1.Als op ’s levenszee, de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs, uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen, tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen.

Refrein

4.Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. + refrein

Refrein

Gebed om hulp

Bijbellezing: Prediker 12: 1 t/m 12

121Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.
2Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
3De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,
de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen,
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
4Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun lied versterft.
5Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat.
6Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,
de gouden lamp gebroken,
de waterkruik in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
7Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.
8Lucht en leegte, zegt Prediker,
alles is leegte.

Luisteren: Lied 935 uit Zingen en bidden in huis en kerk: Je hoeft niet bang te zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Overdenking

Luisteren: Lied 886 uit Zingen en bidden in huis en kerk: Abba vader U alleen

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.


Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Gedicht

Gebed: Danken, vragen om troost en afsluiten met Het onze Vader

Dankwoord

Zegen

Luisteren: Evangelische liedbundel 191: 1 en 3: Veilig in Jezus in armen

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Laatste woorden voorafgaande aan de crematie

Mededelingen van de uitvaartondernemer.

De familie wordt uitgenodigd om afscheid te nemen.

Overdragen van het lichaam aan het crematorium.

Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden,

Ons gemeentelid Taeke Postma is afgelopen maandag 22 juni overleden. Vrijdagavond 26 juni is er een dankdienst voor het leven van Taeke Postma. De dankdienst kunt u digitaal volgen op www.betink.nl. Wanneer u deze site aanklikt ziet u een overzicht met namen en foto’s erbij. Daar kunt u ‘Taeke Postma’ uitzoeken en aanklikken, vanaf 18.45 uur op vrijdagavond 26 juni 2020 kunt u de dienst volgen. Bovenstaand staat de liturgie van dienst.
In de dienst van 5 juli wordt aandacht besteed aan het overlijden van Taeke Postma.
Wij wensen Japke en de kinderen Gods nabijheid en sterkte toe met dit verlies.

Kerkenraad “Kerk tussen de dijken”