We houden weer kerkdiensten, kom naar de kerk!

Vanaf 5 juli is onze kerk “Kerk tussen de Dijken” weer geopend voor de erediensten.

De diensten beginnen zondags om 9:30 uur. In verband met de coronaregels is er geen koffiedrinken voor de dienst. Het aantal plaatsen in de kerk is door de 1,5 meter afstand beperkt tot 45 bezoekers. We vinden het heel erg fijn dat u/jij komt. Om te voorkomen dat er geen plek zou zijn is opgave vooraf noodzakelijk.
Graag opgeven bij de wijkouderling of scriba. Dat mag ook per email scriba@kerktussendedijken.nl Op de zaterdag voorafgaande aan de kerkdienst bekijken we of er een plekje is voor alle kerkbezoekers die zich hebben opgegeven. In de zomermaanden, wanneer er kerkleden op vakantie zijn, is er meestal voldoende plek.

We hopen dat de opgave voor een plek u/jou niet weerhoudt op de zondagse kerkdienst bij te houden. Kom vooral!

In de dienst worden er rekening gehouden met de corona-regels. In de diensten kan helaas nog niet gezongen worden. Voor de dienst is er geen koffiedrinken. Maar gelukkig kunnen we elkaar, op afstand, toch weer ontmoeten in de kerk.