Wat gaan we doen bij de Groothuisbezoeken?

In week 3 en 4 vinden onze jaarlijkse groothuisbezoeken plaats. Gemeenteleden komen op een aantal avonden bij elkaar om samen in gesprek te gaan over een bepaald thema. Voor andere vragen, opmerkingen en onderwerpen betreffende ons geloof en onze gemeente is uiteraard ook ruimte. Bij een aantal bijeenkomsten starten we met een gezamenlijke maaltijd.

Dit jaar willen we in het Groot huisbezoek met elkaar in gesprek gaan over eenzaamheid. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Dit komt in alle leeftijds- en bevolkingsgroepen voor.

Wat is eenzaamheid eigenlijk? Zijn er in onze gemeente mensen die zich eenzaam voelen? Hoe merken we dat? Wanneer ervaar jij wel eens eenzaamheid? Waar heb je dan behoefte aan? Wat kunnen wij doen voor gemeenteleden en dorpsgenoten die zich eenzaam voelen? Wat zegt de bijbel eigenlijk over dit onderwerp?

We bidden voor goede en gezegende avonden waarin we naar elkaar luisteren, elkaar bemoedigen en troosten.