Uitnodiging Wereldgebedsdag vrijdag 6 maart 2020

WAAROM WERELDGEBEDSDAG?

Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. Wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

bible page on gray concrete surface

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie: ‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’

Op vrijdag 6 maart vanaf 19:30 uur vieren we Wereldgebedsdag in het lokaal van onze kerk. Het thema is “Sta op en ga”. De viering komt uit Zimbabwe.
Contactpersonen Annie Fennema en Anneke de Haan.

Meer informatie over Wereldgebedsdag 2020, lees verder……………..