Bemoediging in coronatijd

Afbeeldingsresultaten voor kerk en corona

Door de oplopende coronacijfers zijn we terughoudend om elkaar te ontmoeten en elkaar te ontmoeten in de kerk. Toch hebben we elkaar hard nodig om te geloven in het Licht aan het einde van de tunnel.

De bronafbeelding bekijken

Het is belangrijk om elkaar met een mooi gedicht, een Bijbeltekst die jou bijzonder aansprak of een lied dat je heeft ontroerd. Het zou heel fijn zijn als je onderstaan vermeld. Na enige tijd wordt het zichtbaar op de website. We hopen dat heel mensen blij of getroost mogen worden door jouw verhaal.

Onderstaand de bemoedigingen die jou een steuntje in de rug willen geven en een lichtpuntje kunnen zijn als het in de coronatunnel zo donker is.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Inzender geeft onderstaand gedicht aan u door voor bemoediging:


Toekomst begint bij onszelf
jij bent
het kleine begin
van morgen
maar
als je zorg van vandaag
te groot is
lijkt er geen morgen
meer te zijn
als je angst van vandaag
te veel is
lijkt er geen hoop
meer te zijn
als afstand tussen mensen
te ver is
lijkt er geen geloof
in elkaar
meer te zijn
maar …….
als
we elkaar ontmoeten
zie je
wie je samen bent
als
we de ander leren kennen
ontdek je
wat je samen kunt
als je je angst
te boven komt
wordt zichtbaar
wat mogelijk is
als toekomst is
waar jij, en ik
anders durven denken
ga maar ….. en
ga je ook met God
Hij zal met je zijn
Ben Bloemink, december 2020

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Inzender vindt dit een prachtig en bemoedigend lied.
Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent U. Wat een kostbaar geheim! Luister maar.

extra coupletten in de tijd van corona

Anonieme inzender:

Een medicijn
Menselijke warmte
is hét medicijn.
Elke dag wat druppels
kan voldoende zijn
om weer te herstellen
van een kil gevoel.
Warmte die je afstaat
treft beslist haar doel.
Menselijke warmte,
daag’lijks gedoseerd,
veerkracht en vertrouwen
in een hart vermeert.
Onderzoek hoe ogen
weer vol leven zijn,
door slechts enk’le druppels
van dat medicijn.
Menselijke warmte
komt men vaak tekort.
Kijk maar eens rondom je
hoe het daar aan schort.
Geef dan met veel liefde
enk’le druppels af
van de warmte die God
jou zo rijk’lijk gaf!
Frits Deubel

Anonieme inzender:

Gedachten
Telkens als men denkt
’t gaat niet meer
schijnt er een lichtstraal
keer op keer
die de kracht en de moed geven
om verder te leven
Een enkel woord een klein gebaar
houd je op de been,
je voelt je een moment niet meer zo alleen.
Met vertrouwen en geloven, kijk niet terug
kom je elke zorg te boven
Kijk niet terug op de teleurstelling van gisteren
Maar leef naar de droom van morgen
Angst en twijfel zijn een last
“Hoop doet leven” … dat staat vast!

Nadenken hoe we na de crisis verder gaan – Na de crisis

Inspirerend: Samen in de naam van Jezus


Noömie was verbitterd, maar lees verder……..


Het meisje in de kerk vraagt om ruimte om haar dansje te kunnen doen. Heel spontaan en
heel creatief.

God zal zorgen
Als het coronavirus dreigt…
Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis! Lees verder…………


God, hoe graag zou ik weer komen.
Als het coronavirus dreigt…
Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis! Lees verder………….

God zal zorgen: