Collecten niet in de kerkdienst, maar online.

In de kerkdiensten collecteren we voor Kerk in Actie, diaconie, evangelisatie, zending, kerk en nog veel meer.

In de maand februari worden er o.a. collecten gehouden voor Kerk in Actie doeleinden. We vragen u/jou extra aandacht voor de onderstaande collecten.

7 februari – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Bangladesh
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Lees verder……………

14 februari – Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt, Lees verder…………

21 februari – Kerk in Actie – Moldavië – 40 dagen tijd
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Lees verder……….

28 februari – Kerk in Actie – Missionair Werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. Lees verder…………….. of bekijk de presentatie.

Voor de bovenstaande acties kunnen we door de coronavoorschriften niet collecteren in de kerkdiensten.
Het zou fijn zijn als u/jij de collecte bijdragen wilt overmaken naar bankrekening NL88RABO0138805180
t.n.v. PKN Kerk tussen de Dijken met vermelding van het doel waar u/jij aan geeft.