Hinke Leistra als Maria Magdalena in de Paasdienst

Hinke Leistra heeft meegewerkt aan de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag in de Gideonkerk in St. Annaparochie.

Wil je de diensten beluisteren of bekijken? Ga dan naar https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917