Kerstactie voor de minima 2021. Doe mee!


Met ingang van 1 januari 2018 is de Gemeente “Het Bildt” samen met die van Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan in Gemeente Waadhoeke.
Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de “kerstactie voor minima “ook in 2021 te organiseren. Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente “ Het Bildt” wonen (onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van een kerkelijke gemeente) en voor hen die lid zijn van een kerk binnen de voormalige gemeente “Het Bildt”.

Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de voormalige gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als;

  1. u alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en geen student uw netto maandinkomen bedraagt € 1079,- of minder.
  2. u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1079,- of minder.
  3. u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen) met een netto maandinkomen van € 1542,- of minder.
  4. u alleen een AOW uitkering (zonder extra pensioen) geniet Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 1 december a.s. kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen. Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeld om een bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke gegevens.
    Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en nagebruik vernietigd.
    U kunt het ingevulde strookje opsturen naar:

Diaconaal Team Protestantse Gemeente
Van Harenstraat 67
9076 BT St. Annaparochie
Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven.
Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen.

Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening: NL21RABO 0 1498.80.294 van de Diaconie Protestantse Gemeente te St. Annaparochie o.v.v. „Kerstactie minima‟.

Met z‟n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken.

Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en voor 1 december sturen naar bovenstaand adres

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Ik val onder de categorie: 1 2 3 4
(graag omcirkelen)
Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum
inkomen.
Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u …….