Contact

Ons adres is:

Kerk tussen de Dijken,
Schuringaweg 20,
9072 AJ Nij Altoenae
telefoon kerk: 0518403200

Wilt je contact met ons opnemen? Vul dan het onderstaande formulier in:

Voor algemene vragen, informatie of vragen over de website: info@kerktussendedijken.nl

Pastoraal werker: p.knijff@kerktussendedijken.nl

Voorzitter kerkenraad: voorzitter@kerktussendedijken.nl

Kerkrentmeesters: kerk@kerktussendedijken.nl

Scriba kerkenraad: scriba@kerktussendedijken.nl

Kerkelijkbureau: kerkelijkbureau@kerktussendedijken.nl

Beeld en geluid (beamercommissie): liturgie@kerktussendedijken.nl

Preekvoorziener: preekvoorziener@kerktussendedijken.nl

Zending- en evangelisatiecommissie: ZenE@kerktussendedijken,nl