Lid worden van onze gemeente?

In de gemeente “Kerk tussen de Dijken” is iedereen welkom. Gastvrijheid staat in een hoog vaandel. Doe mee aan onze activiteiten en bezoek de eredienst die iedere zondag wordt gehouden. 

Wat wij belangrijk vinden is dat je uiteindelijk geraakt weet door de Here Jezus, dat je op Hem leert te vertrouwen en dat je Hem gaat navolgen. Binnen de gemeente word je daartoe aangemoedigd en ondersteund.  En natuurlijk wordt er om je gedacht, het samenzijn is belangrijk. 

Voor wie Jezus wil volgen zijn de sacramenten belangrijk. In onze gemeente kennen we er twee namelijk doop en avondmaal. Sacramenten zijn gewijde handelingen waar God en mens elkaar ontmoeten. Volgens ons zijn die erg belangrijk, wanneer de Here Jezus weer terugkomt naar de aarde is het voor jou goed, dat hij je al eens eerder gezien heeft en dat je je aan Hem hebt verbonden door het sacrament. 

Dopen kan in onze gemeente door de kinderdoop, je kunt je kinderen laten dopen. Door de doop sluit je een contract af met Jezus, waarin wederzijdse beloften staan. Wie als kind gedoopt is doet er goed aan om dit nog eens te bekrachtigen door belijdenis van je geloof te doen. Je ouders hebben je op een weg geplaatst waar je nu van mag aangeven of dat de juiste was. Wacht daar niet zolang mee dat Jezus al eerder terug is of dat jij komt te overlijden. Iedereen boven de 16 jaar is in staat om dat contract met Jezus te verlengen. Je kunt zelf aangeven bij de gemeente dat je dit wilt doen. Vooraf is een korte cursus waar je leert wat jouw ‘ja’ betekent.  Wie nog niet gedoopt is kan in onze gemeente de volwassendoop doen, het belijdenis doen zit hier dan automatisch bij in. 

Een aantal keren per jaar wordt het avondmaal gevierd als maaltijd voor de gelovigen. We eten dan samen brood, waarbij we het lichaam van onze Here Jezus gedenken, dat Hij voor onze zonden gestorven is en dat wij dankzij Hem in de hemel kunnen komen. Daarnaast drinken we wijn, waar Jezus ons de belofte geeft dat Hij de wijn niet eerder weer zal aanraken dan dat wij met Hem zijn verenigd. Het is natuurlijk mooi dat hier zoveel mogelijk gelovigen bij aanwezig zijn. Samen avondmaal vieren is steeds weer een intense beleving van verbondenheid. 

Wie alleen maar of eerst gewoon eens een bezoek wil van een ouderling of de pastoraal werker. Dat kan altijd en is kosteloos. De telefoonnummers staan op deze website.

  • inschrijven van leden
  • overschrijven
  • uitschrijven
  • aanvragen attestatie/ doopbewijs
  • adreswijzigingen
  • abonnementen Drieluik
  • verwerken van de melding van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, echtscheiding en overlijden

Loading