Wat is geloven?

Afbeeldingsresultaat voor michelangelo

In onze gemeente is geloof belangrijk. Maar wat is het eigenlijk? Aan de basis van de Protestantse kerk staan een aantal geloofsformulieren, één ervan is de Heidelbergse catechismus. In zondag 7 daarvan wordt de vraag gesteld: Wat is geloven? En als antwoord wordt gegeven: “Dat ik zeker weet dat het Woord van God waar is en er vast op vertrouw dat ik vergeving, gerechtigheid en redding ontvang, alleen uit genade, om Jezus wil.” 

Geloven is dus een zeker weten en vertrouwen. In de hedendaagse taal is dat nog weleens anders; “ik geloof dat het zo is” betekent eerder dat ik er niet zeker van ben. In het woordenboek vinden we als betekenissen: ergens van overtuigd zijn, aanhangen of een godsdienst bedrijven.

In de Bijbel is geloven meer, het is een relatie tussen God en mens, waarin de mens gekend en gezien wordt. Die relatie wordt omgeven door afspraken, in de Bijbel verbonden genoemd. Al in het begin van de Bijbel wordt ons duidelijk gemaakt dat de mens niet in staat blijkt te zijn deze afspraken na te komen. De God, die hemel en aarde gemaakt heeft, blijkt trouw te zijn en te blijven, maar mensen breken vaak beloftes. 

In het tweede testament leren we de zoon van God, Jezus Christus, kennen en tevens maken we kennis met Zijn koninkrijk, de Heilige Geest en een vooruitzicht op een nieuwe hemel en aarde.                                     In dat tweede testament wordt ons duidelijk gemaakt, dat geloven vraagt om het maken van radicale keuzes. Christenen dienen het huidige bestaan te relativeren en zich te concentreren op het toekomstige bestaan. Dat ontslaat hen echter niet om barmhartig, rechtvaardig en verantwoordelijk te zijn. 

Onze kerk is een Protestantse kerk. In de Protestantse kerk is geloven geen zegeltjes plakken voor de hemel. Je kunt de hemel niet verdienen door goede daden te doen. Nee, de hemel krijg je door dat Gods zoon Jezus Christus voor jou gekruisigd is. De redenatie in de Protestantse kerk is: ieder mens is verloren, door Jezus weer gered en dat brengt ons ertoe om dankbaar te zijn. Onze goede werken komen voort uit dankbaarheid.  

Tenslotte geloven is totaal. Ons gehele denken, voelen, willen en handelen wordt erdoor bepaald.                 De gelovigen gaan ervanuit dat ze daarbij geholpen worden door de Heilige Geest. Gelovige mensen hebben de Bijbel en zien dat als Gods woord, waaruit ze proberen te leven. 

Gelovigen zijn gewend om te bidden, dat is spreken met God, en vinden het normaal om God ook te danken en groot te maken. Dat doen ze in de wekelijkse eredienst, door hun leven in te richten naar wat God van hun verlangt en door van Jezus te getuigen.  

Voel je genodigd. 

Loading