Geloven op ’t Bildt

In de Bildtse Psalm, geschreven door Ds. W.  Baas staat wat geloven op ’t Bildt is.

De feugels in ‘e maitiid, de eerpels en ’t wait,
De diken, sloaten, lânden soa’t ’t d’r hine lait,
’t singt alles och soa fleurich, Jim singe dochs ok met?
fan God, die ’t deuze wereld en alles skapen het.

’t Is soa noflik weunen dat weet Jim allegaar,
hier in ôns Bildtse lândsy, ’t is nergens beter, waar?
Hier wille wij ferkere, de tiid, die God ôns geeft.
Gelukkig weze, ’t hutsy dat elk op aarde leeft.

’t Is overal reboely wat gaat ‘t  ‘r soms om deur!
At wij ’t geloof niet hadden dan waar’t foorgoed meleur.
’t Is och soa mooi te leven as kines fan één God
maar die ’t in Him niet love, wat misse die ’n prot.

At wij wat sútterig binne, O Heer, maak ôns weer blij.
En is d’r argewaasy geef frede en maak frij.
Laat ôns, soa’t wij hier leve in ’t dorp of lâns de dyk
Ôns jaren niet fergrieme maar brúkke foor Jou Ryk.

Loading