Kerk naar buiten

In onze kerk hangt een bord met de 10 eigenschappen van de gemeente van Handelingen 2, daar staat volgende op:

Vooral het negende punt vraagt onze aandacht “En ze stonden in de gunst bij het gehele volk” Voor ons betekent dat dat we enerzijds als gemeente open staan voor de omgeving en tegelijkertijd getuigen van ons geloof in woord en daad. De kerkgemeenschap wil graag iets betekenen voor haar omgeving. Dat kan door te helpen waar dat mogelijk is. We hebben daarvoor binnen onze gemeente een diaconie, waar u hulp kunt vragen als u dat nodig hebt. Tevens organiseren wij diverse collecten en acties o.a. voor de voedselbank. 

Daarnaast kan de kerkelijke gemeente ondersteunen bij belangrijke levensmomenten of wanneer er in het dorp iets te gedenken of te vieren valt.
Natuurlijk kunt u zelf altijd met vragen of initiatieven komen. 

Loading