College van Kerkrentmeesters

Taken en bevoegdheden

Het college van kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente Oude- en Nieuwe Bildtdijk en Nij Altoenae.

De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen als volgt worden omschreven:

  • Het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
  • Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.
  • Het samen met de algemene kerkenraad vaststellen van algemeen en financieel beleid.
  • Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
  • Zorg dragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding.
  • Beheren van het archief van de gemeente.
  • Verzorgen en beheren van de verzekeringspolissen.

Samenstelling en werkwijze

Het college van kerkrentmeesters heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de scriba, de penningmeester en twee leden.

Het college vergadert een keer maand.

Collectemunten

Bij de boekhouder kunnen collectemunten worden gekocht.

De munten zijn verkrijgbaar met de waarden € 0,50, € 1,00 en €2,00.

Het voordeel van de munten is dat ze als gift bij de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden opgevoerd.

U kunt hiervoor contact opnemen met de kerkrentmeester kerk@kerktussendedijken.nl

Bankrekeningnummer van de PKN Kerk tussen de Dijken: NL88 RABO 0138805180 t.n.v. Protestantse Kerk Nij Altoenae

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *