Pastoraal medewerker

De heer Pieter Knijff is sinds 2017 bij ons in dienst als pastoraal medewerker.

2019 voorganger Pieter Knijff in Kerk tussen de Dijken

Pieter Knijff stelt zich aan jou en u voor:

Sinds september 2017 ben ik pastoraal werker in de gemeente “Kerk tussen de dijken. Daarvoor was ik melkveehouder en tevens vrijwilliger in de Protestantse kerk en in het christelijk jeugdwerk. Ik heb de opleiding Godsdienst pastoraal werker gedaan op de Viaa in Zwolle en mijn PKN- module op de CHE in Ede. Tijdens mijn opleiding heb ik mij gespecialiseerd in landbouwpastoraat, dat is geestelijke bijstand verlenen aan hen die werkzaam zijn in de landbouw. Momenteel maak ik nog deel uit van de werkgroep Kerken en Landbouw Friesland. 

Zelf noem ik mij reformatorisch evangelisch. Reformatorisch is dan voor mij de overtuiging van de reformatie (wel de 5 sola’s genoemd); alleen door de Bijbel, alleen door genade, alleen door geloof, alleen Christus en alleen aan God alle eer. Evangelisch is voor mij meer aandacht voor het innerlijke geloofsleven, de praktische uitvoering van het geloof en de beleving van de evangelische liedcultuur. 

Toen ik begon aan mijn opleiding aan de VIAA heb ik mijn portfolio een artikel geschreven over mijn eigen identiteit, ik ben toen begonnen met Micha 6:8: “er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”. Deze tekst geeft voor een groot deel weer, waar ik in het geloof voor sta. Vooraf aan dit vers gaat de vraag: Kan ik God gunstig stemmen met duizend rammen of met het offeren van mijn kind? Geloven is dus niet iets groots of te groot voor ons. Zo ben ik opgevoed, geloof hoort er gewoon bij, net zoals eten en drinken, onmisbaar, maar niet te groot. Gewoon rekening houden met God en leven van zijn zegen, in het volle vertrouwen dat het goed komt. 

Mijn houding in het pastoraat kan ik het beste samenvatten met een uitspraak van de theoloog Dietrich Bonhoeffer: “Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen. Wat wij in anderen verachten is in onszelf nooit helemaal vreemd. Vaak verwachten wij meer van anderen, dan wij zelf bereid zijn te doen.  Waarom hebben wij tot nu toe onzakelijk gedacht over de mens, zijn kwetsbaarheid en zwakheid. Wij moeten leren de mensen niet zozeer te taxeren op wat zij doen en laten, maar op wat zij meemaken. De enige vruchtbare verhouding tot de mensen – vooral tot de zwakken – is liefde, de wil hun leven te delen. God zelf heeft de mensen niet veracht, maar is mens geworden omwille van de mens” 

Mijn werk bevindt zich in de volle breedte van de gemeente en die afwisseling waardeer ik. In 2018 deed ik een onderzoek in de gemeente met als titel “Op zoek naar verbinding met jongeren” Doel was om te onderzoeken waar jongeren mee bezig zijn, welke verlangens ze nog hebben en waar de kerkelijke gemeente nog iets voor hen kan betekenen. Inmiddels wordt met de conclusies daaruit gewerkt in de toekomstvisie “Kerk tussen de dijken 2025” Een mooie uitdaging voor een gemeente die in 2018 haar honderdjarig bestaan vierde. 

Pieter Knijff 

Loading