Gespreks- of groeigroepen

In onze gemeente zijn een aantal gespreks- of groeigroepen actief. De groepen bestaan uit tussen de 5 tot 8 gemeenteleden, die meestal bijbelsonderwerp bespreken. Daarbij komen ook vaak de raakvlakken met het dagelijks leven aan de orde.

Loading