Voortgang bouw bejaardentehuis Lozova in Moldavië

In maart 2024 zijn er vier vrachtwagens met hulpgoederen naar Moldavië geweest. De
lading hulpgoederen bestond uit kleding, sanitair, aardappels, wortelen, bedden, matrassen,
speelgoed en nog veel maar. Wat zijn er weer veel kinderen, gezinnen en ouderen

blij gemaakt. Soms lijkt het als een druppel op een gloeiende plaat. Maar als je al die blijde en dankbare gezichten ziet, dan weet je het zeker. Deze hulptransporten zijn nog steeds nodig en helpen mensen weer om blij te zijn.
De omstandigheden in Moldavië zijn op
veel plekken schrijnend. Jongeren trekken veelal weg naar het buitenland, omdat ze geen toekomst voor zich weggelegd zien in hun vaderland. Jongeren gaan werken of studeren in het buitenland. Ouderen blijven achter en moeten van een schamel pensioentje zien rond te komen.
Met hulp van de mensen van de kerk, zoals het dominees echtpaar Stefanie en Spridon Cozaru

in plaats Lozova lukte het de arme mensen maar net om de eindjes aan elkaar te knopen. De helpers van de kerk brengen hulpbehoevende ouderen of arme gezinnen aardappelen, wortelen, kleding, medicijnen en
soms ook incontinentie materiaal. Gebouwen en huisjes worden opgeknapt met tegels uit Nederland. Met toiletpotten en wastafels uit slooppanden uit Nederland worden toiletruimtes in gebouwen en huisjes in Moldavië opgeknapt. Het ziet er daarna beter uit, maar ook voor de hygiëne is dit het een belangrijke verbetering.
Op een terrein achter de kerk in Lozova is een oud gebouw afgebroken en op dit terrein zal een
kleinschalig bejaardentehuis worden gebouwd.


Een architect zal hiervoor een tekening maken. Als werkgroep “Bouw een thuis voor Moldaviërs” willen we helpen om dit gebouw te realiseren. Het bejaardentehuis zal onderdak bieden aan de vrouwen die worden mishandeld door hun aan alcohol verslaafde echtgenoten. Drankmisbruik is ook een groot probleem onder de Moldaviërs. Met verschillende acties, o.a. de verkoop van tulpen, hebben we al flink wat geld binnengehaald. Met het geld kan bouwmateriaal worden aangeschaft.

Ook zouden we graag met een groep vrijwilligers mee willen helpen aan de bouw van het bejaardentehuis. Over de aanpak zijn we in overleg en zodra er meer duidelijk is, laten we dat weten.


In oktober 2024 is het de bedoeling om weer met een aantal vrachtwagens met hulpgoederen naar Moldavië te gaan. In de opslagloods ligt nog veel ingezamelde kleding te wachten op vervoer naar Moldavië. In nauw overleg met Stefanie en Spiridon wordt bepaald wat het meest urgent is om mee te nemen naar Moldavië.

Stefanie en Spiridon organiseren in de zomermaanden jeugdkampen voor de kinderen. De kinderen kunnen dan volop genieten en zijn even los van alle dagelijkse thuis.

De hulp vanuit Nederland is er zoveel mogelijk opgericht dat de Moldaviërs zelfredzaam worden. Maar voordat het zover is, zal er nu nog hulp vanuit Nederland nodig zijn.
We willen u/jou vragen om de acties voor “Bouw een thuis voor Moldaviërs” te blijven ondersteunen. Met uw/jouw gift op bankrekening NL88RABO0138805180 t.n.v. Protestantse Gem. te Oude- en Nieuwebildtdijk met vermelding “Bouw een thuis voor Moldaviërs”, maak je het mede mogelijk dat het kleinschalige bejaardentehuis kan worden gebouwd.

Het actiecomité “Bouw een thuis voor Moldaviërs” bestaat uit Ineke Veenstra, Tineke Halbersma, Wim van der Molen, Adriaan Stap en Kor Lautenbag. Wil je meer weten, neem dan contact met ons. Dat kan ook via emailadres bouweenthuisvoormoldaviers@gmail.com.

Loading