Onze gemeente

De kerkelijke gemeente “Kerk tussen de Dijken” is een PKN kerkgemeenschap in Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk.

Vlak bij de Waddenkust en in de voormalige gemeente Het Bildt geloven wij in God, de schepper van hemel en aarde,

Loading