Diaconie – Wat doet een diaken?

Een diaken doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst.
Diakenen zijn meestal helpers en doeners maar zijn samen met de kerkenraad ook bestuurders. De diaconie heeft oog en oor voor hen die arm en kwetsbaar zijn en zij voert haar taken uit binnen en buiten de gemeente. Zo worden er namens de diaconie bijvoorbeeld verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden.

De voorbereiding van het Heilig Avondmaal is één van de taken als diaken. Hierbij horen het klaarzetten van de tafels, brood en wijn klaarzetten en het aanwezig zijn tijdens het Heilig Avondmaal om te helpen met de bediening.

2012 – detail avondmaalkan voor de verbouwing

Een andere taak binnen de diaconie is het beheren van het geld dat voor diaconaal werk beschikbaar is. Dit geld is strikt gescheiden van het geld dat voor de kerk bedoeld is, zodat zeker is dat dit alleen aan goede doelen besteed wordt. Als diaken besteed je je tijd aan de acties waar je bij betrokken bent en woon je vergaderingen bij waarin plannen worden gemaakt.

Dingen die de diaconie nog meer doet zijn:

  • Het organiseren van een broodmaaltijd voor ouderen en alleenstaanden
  • De bloemenzondag verzorgen, waarbij ouderen en alleenstaanden door gemeenteleden bezocht worden met een bloemetje
  • Meewerken aan sommige acties van Kerk in Actie, bijvoorbeeld paasgroeten actie voor gevangenen. Hierbij worden kaarten met een tekst of groet aan gevangen gestuurd, om hen een “hart onder de riem te steken”
  • Het organiseren van de Dorcas voedselactie. Dorcas zamelt voedsel en geld in voor kwetsbare en gemarginaliseerde mensen in Oost-Europa
  • Meewerken met de diaconieën van Het Bildt aan de actie “Minima op het Bildt”
  • Bezoekdames / heren coördineren voor de alleenstaanden die graag bezoek willen hebben.
  • Kunnen hulp bieden aan mensen die het financieel of sociaal moeilijk hebben
  • Zij vertegenwoordigen de kerk bij bijzondere gelegenheden zoals rouw- en trouwdiensten

Loading