Wat betekent het financieel als ik lid wordt van de kerk?

Als je lid bent of wordt van onze kerk of van een andere kerk, dan komt de vraag “Wat kan ik financieel bijdragen aan de kerk?
Je beslist zelf hoeveel je wilt bijdragen aan jouw kerk. Wil je een richtlijn voor jouw bijdrage?
Wij vragen jou om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-.

Uiteraard hangt het van je persoonlijke omstandigheden af of je meer of minder kan missen.
Kun je door persoonlijke omstandigheden niet of minder bijdragen, wil je dan contact opnemen met een kerkrentmeester of een kerkenraadslid. Per email mag ook: kerk@kerktussendedijken.nl. We proberen dan samen een passende oplossing te vinden.

De bronafbeelding bekijken

Periodieke gift
Voldoet je gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag je het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Goed om te weten: Over Schenkingen en Periodieke giften
Wist je dat er steeds meer gemeenteleden kiezen voor een periodieke schenking? Belastingtechnisch gezien is dat een gunstige regeling, want het is mogelijk om het gehele bedrag van je bijdrage af te trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels).
Dat kan alleen, als je je verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Protestantse Gemeente Oude- en Nieuwebildtdijk en Nij Altoenae over te maken. Het is aan jou of je eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van je periodieke gift/bijdrage bepaal je zelf.

Al je kerkelijke bijdragen voor de kerk, Solidariteitskas, Diaconie, collectemunten, kunnen in één jaarlijks schenkingsbedrag worden opgenomen.

Je gaat verhuizen, wat gebeurt er met de periodieke schenking?

De Protestantse Kerk in Nederland, de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de landelijke Protestantse Kerk en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd is voor de lokale gemeente waar jij op dat moment staat ingeschreven, kan de periodieke gift eventueel meeverhuizen naar een nieuwe’ gemeente.
Hiermee wordt voor gemeenteleden een belangrijke drempel voor een periodieke gift weggenomen.
Uiteraard kunnen de gemeenten ook zelf een overeenkomst met hun gemeenteleden aangaan, maar dan kan de periodieke gift niet mee verhuizen.

Je vindt een voorbeeld van deze schriftelijke overeenkomst op de site van de Belastingdienst of de Protestantse Kerk Nederland.

Schenkcalculator – Protestantse Kerk

De bronafbeelding bekijken


Met deze Schenkcalculator kun je het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen. Een periodieke gift is een gift waarbij je minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag je volledig aftrekken bij je belastingaangifte. Je krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift.

Loading