Onze missie en visie

1. Visie
Het geloof en vertrouwen in God, geloven en dus vertrouwen op God, komt op de eerste plaats.
Aan het geloof in God dankt onze de kerk haar bestaan. Door het geloof vertrouwen we erop dat de gemeente in stand gehouden wordt. We ontmoeten God in de dienst. De verkondiging staat centraal. Daarnaast vinden we het samenzijn in de naam van de Heer zeer belangrijk. Dat we de diensten mogen beleven als een ontmoeting met God danken we aan de werking van de Heilige Geest.. .

2. Missie en doelstellingen
De kerkenraad van de PKN – gemeente Kerk tussen de Dijken te Oude en Nieuwe Bildtdijk en Nij Altoenae heeft de volgende missie vastgesteld: De PKN – gemeente is een pluriforme, naar buiten gerichte geloofsgemeenschap met aandacht voor alle levensfasen.
Zij staat midden in de samenleving, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Hierbij zijn eredienst, pastoraat en diaconaat, gericht op elkaar respecterende individuen en groepen, de belangrijkste activiteiten.
We dienen als gemeente, te allen tijde liefdevol met elkaar om te gaan. Natuurlijk willen we iets bereiken, maar dat mag niet ten koste gaan van de goede sfeer. We durven het imago van de kerk te laten bepalen door het beeld (het imago) van een gekruisigde en opgestane Messias!
We staan open voor het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen om het evangelie uit te dragen.

De missie en visie zijn beschreven in het Beleidsplan 2015-2020.

Loading