Op zoek naar verbinding met jongeren

In 2018 vierde de gemeente “Kerk tussen de dijken” haar honderdjarig bestaan en voor de kerkenraad is dit een moment om stil te staan bij de toekomst. De gemeente raakt, net als veel andere gemeenten, minder verbonden met jongere generaties.
Daar zijn mogelijk redenen voor aan te geven waar de gemeente geen invloed op heeft, maar mogelijk kunnen veranderingen leiden tot een sterkere verbondenheid met jongere generaties.
De kerkenraad heeft de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren, met als doel de uitkomsten te gebruiken voor het toekomstige beleid van de gemeente.

In het onderstaande onderzoeksrapport lees je er meer over.

Powered By EmbedPress

Loading