1e Zondag Veertigdagentijd, Invocabit, 18 februari 2024

Het centrale thema in de veertigdagentijd is “Ga Mee”.

De schikking op de tafel in de kerk heeft betrekking op Jeremia 1: 4-19.

Roeping
Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij
wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is
een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon.
Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een
andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia.
Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en
bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint,
geeft Hij niet op.
Jeremia moet eraan geloven. Zijn bestemming wordt
niet bepaald door zijn afkomst maar door zijn roeping.
Hoe zwaar en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God
zal voor hem zorgen. Hij zal hem de woorden in de
mond geven en ter zijde staan.
Psalm 91 van deze zondag zingt: ‘Wie Mij aanroept,
geef ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.’

Schikking:
In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping
van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De
amandelboom is de eerste boom in het MiddenOosten die na de winter bloeit.