2e zondag Veertigdagentijd – 8 maart – Zondag Reminiscere

8 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’.

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt.

Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.
In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien.
We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.