3e Zondag Veertigdagentijd, Oculi, 3 maart 2024

Op de Avondmaalstafel een pot met boomschors, groen mos en prumula’s. In Jeremia 26 vers 3 staat: “Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken”. Ogen om te zien, oren om te luisteren …, maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Van onderaf wordt de bol iets groener door het groene mos tussen de schors. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.