4e adventszondag 24 december 2023 – thema Kerst

Thema: Dienstbaar
Dagtekst: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38)

Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent. Een gewoon tienermeisje uit Nazaret. Verliefd op de jongen
met wie ze binnenkort gaat trouwen. Op een goede dag komt er een vreemdeling haar levenshuis binnen.
Een engel, Gabriël. Wat hij zegt is ongelooflijk: zij, door God begenadigd? Zij, zwanger, van een zoon die ze
Jezus moet noemen, de zoon van de Allerhoogste, de koningszoon die op de troon van David zal zitten? Zij zwanger van dit kind doordat de heilige Geest haar ‘zal overschaduwen’? Zou jij het geloven? Het lijkt te gek voor woorden. En toch gelooft Maria de woorden van de engel. Waarom? Omdat ze de Heer wil dienen. Haar dienstbaarheid is geen slaafse onderdanigheid, maar vertrouwen in de woorden van de Heer. Hoe vreemd die ook lijken.

Symboliek: De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande is gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, zoals klimop met blauwe bessen als Viburnum en klimopbessen. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt