5e zondag veertigdagentijd, Judica

Het is de vijfde zondag van de veertigdagentijd. De naam van deze zondag is Judica. Het thema van de veertigdagentijd is “Ga mee”.


Op de avondmaalstafel zien we de groene bol met de opening naar boven. In het bol zien we ook gras, als verwijzing naar het land.

De driekleurige viooltjes staan symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het puntvormig lijnnervig blad is een teken voor de rechtvaardige.

De aarde
bezitten, gebruiken….
te eren
Rechtvaardig is de nederige mens.