Activiteiten van het winterseizoen afgesloten met slotdienst op 21 april.

Samen met de onze pastor Pieter Knijff had de Commissie Erediensten de themadienst “Uw Woord is een lamp voor mijn voet”.

In deze dienst stond de regelmaat om de bijbel te lezen centraal. De kinderen van de kindernevendienst hadden prachtige schilderijen geverfd over het thema. De gemeenteleden hadden teksten gezet op een lamp van papier. Enkele gemeenteleden lichtten ook toe waarom de gekozen tekst zo belangrijk was in hum leven.

De zanggroep zong prachtige liederen, waardoor het een feestelijke dienst is geworden ter eer onze God en Vader.

Aan het eind van de dienst kregen de gemeenteleden bijbels mee om zelf uit te lezen of om uit te delen aan iemand die nog geen bijbel heeft. Ook voor de kinderen waren er bijbels om uit te delen aan kinderen die nog geen kinderbijbel hebben. Een feestelijke dienst met een blijde opdracht om de bijbel met regelmaat te gaan lezen.