Benoeming van een consulent in de provincie Fryslân door de Chr. Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden (CBB)

De CBB is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. In de ruim 100 jaar die zij inmiddels bestaat, is zij uitgegroeid van een bibliotheek tot een veelzijdige en innovatieve organisatie. De verkregen kennis en expertise wordt ingezet voor iedereen met een leesbeperking. Voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen met een motorische of cognitieve beperking.

Kent u mensen met een leesbeperking die hulp nodig hebben om te kunnen lezen?

Dan kunt u deze verwijzen naar onze Klantenservice, die zo nodig een consulent inschakelt. De consulent geeft de juiste informatie en ondersteuning om gebruik te kunnen en blijven maken van aangepaste leesvormen. Dit kan door middel van een informatiepakket, individuele begeleiding aan huis, een ‘10 minuten verhaal’ of een uitgebreidere presentatie op uw bijeenkomst.

De consulent voor Fryslân is Pieter Kooistra te Leeuwarden

Tel. nr.       0582880038 

E-email      p.kooistra31@upcmail.nl

Als u nog vragen hebt over of naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met de consulent of met de Klantenservice van de CBB te Ermelo, tel. 0341 56 54 77. Of kijk voor meer informatie op www.cbb.nl.