Collecte voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

Onvoorstelbaar grote ramp in Turkije en Syrië. 30.000 inwoners zijn omgekomen onder het puin. Veel mensen zijn dakloos. De hulpacties zijn op gang gekomen.

Ook als Kerk tussen de Dijken leven wij mee. Zondag 19 februari houden wij een collecte voor de hulpverlening voor de vele mensen zonder huis. Soms is niet bekend of familie nog in leven is of niet.

Wil je onze collecte ook steunen? Stort je gift op NL88RABO0138805180 tnv Kerk tussen de Dijken, met vermelding Gift voor ramp Turkije en Syrië.