De 40-dagen kalender van ds. Joke van der Velden uit Baard

Met de Veertigdagenkalender van 2020 hoopt samensteller Joke van der Velden dat iedereen in zijn of haar element kan leven.

Net als voorgaande jaren gebeurt dat met behulp van inspirerende verhalen, gebeden, teksten en gedichten voor jong en oud, rondom het thema ‘element’. Dat woord kun je op verschillende manieren interpreteren. Je hebt de vier elementen water, vuur, aarde en lucht, waar Joke graag nog de basiselementen licht en taal aan toe zou willen voegen. Maar bij element gaat het in de Veertigdagenkalender vooral om ‘in je element zijn.’

Deze kalender probeert te zoeken naar wegen opdat uiteindelijk iedereen in haar of zijn element kan leven,’ zo schrijft Joke van der Velden in de inleiding. Lees verder……….