De kracht van bijbelverhalen – Golfstaten

Zondag 1 maart collecteren wij in onze Kerk tussen de Dijken voor De Kracht van bijbelverhalen.

Golf, Punith-9039 (1)

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in storytelling, een succesvolle interactieve bijbelvertelmethode. Bijbelverhalen worden mondeling verteld, het verhaal wordt besproken in de groep en men gaat met elkaar op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

Lees verder………………….

Voor een goede impressie, kun je het filmpje bekijken.