De projecten die we als ZWO van Kerk tussen de Dijken steunen in Rwanda.

Als onderdeel van ZWO Fryslan steunen we voor 4 jaar projecten in Rwanda. In 1994 vond daar een genocide plaats waarbij in 100 dagen ca. 1 miljoen mensen werden vermoord.
Van 17 t/m 26 oktober 2019 hebben 14 personen uit Friesland deelgenomen aan een reis naar Rwanda om daar de projecten die we steunen onder de titel “Fryslân foar Rwanda” te bezoeken. De reis was georganiseerd door Kerk in Actie.
Naast Gerdine Klein namens KIA deden vanuit de ZWO- commissie Franeker mee Jeanet Veenstra en Maaike van Dijk. Aan de hand van een groot aantal foto’s vertelden zij hun belevenissen en ervaringen tijdens de ZWO vergadering van december jl.

Enkele hoogtepunten:

Ter voorbereiding op de reis zijn de deelnemers tweemaal bijeen geweest om informatie over de reis te krijgen en om elkaar alvast beter te leren kennen.
Eenmaal in Rwanda begint de reis met een bezoek aan het Genocide-Museum. Dit museum is opgericht ter nagedachtenis aan de genocide die hier 25 jaar geleden plaatsvond. Dit maakt meteen al veel indruk op de deelnemers.
Eén van de projecten in Rwanda is het ondersteunen van kindertehuis Mwana Ukundwa. Bij het bezoek van een kindertehuis was er ook een ontmoeting met de oprichtster Mama Rose.
Er is een bezoek gebracht aan een school van de zendingsdiaconessen. Alle kinderen dragen een schooluniform; dit geeft gelijkheid onderling. Bij een bezoek aan een ziekenhuis valt op hoe eenvoudig de inrichting en de apparatuur is; toch werk het goed.
Opvallend was de belangstelling van Rwandese boeren voor hun collega’s in Nederland. Waar hier soms een veestapel is van wel 300 koeien heeft men daar soms maar enkele dieren. Hoe doen jullie dat met zoveel vee?
De laatste dag werd een verzoeningsproject bezocht. Nadat daders van de genocide waren berecht, keerden ze terug naar hun dorp om vergeving te vragen. Slachtoffers en daders bijeen in een gespreksgroep. Dit maakte zeer veel indruk op de groep. “Wij moeten met elkaar verder. Dat kan alleen als er vergeving is”.

Met eigen ogen kon worden geconstateerd dat het geld dat wij met elkaar inzamelen voor de diverse projecten erg goed terecht komt. Men wordt met name zelfredzaamheid geleerd. We geven geen vissen maar hengels.

Als cadeau kreeg de groep een prachtig schilderij waarop twee koeien staan afgebeeld. Dit staat symbool voor veel. Het bezit van een koe is belangrijk in Rwanda. Een koe betekent melk (=goud). Dit schilderij gaat nu door Friesland langs de diverse gemeenten die de Rwandaprojecten steunen.

Blogs over de reis zijn te lezen op Kerk in Actie. Op facebook kun je de zusters (diaconessen) volgen https://www.facebook.com/search/top/?q=diaconesses%20rwanda . En kaarten bestellen die ze van bananenbladeren maken en waar ze een dag mee bezig zijn.