Zondag 26 juni is Milou van Slooten gedoopt

In de doopdienst van zondag 26 juni was de voorganger Leo Blees. Douwe en Anita kenden Leo Blees van hun trouwdienst. Het was daarom ook mooi dat Leo Blees hun dochtertje en zusje van Elin en Eva ging dopen.

In de verkondiging gaf Leo Blees uitleg aan de betekenis van de doop. Milou mag er bij horen, maar ook alle mensen die geloven in Christus, die de zonden voor ons op zich nam.

Natuurlijk waren er cadeautjes van de kerk en de kindernevendienst en werden Douwe, Anita, Elin en Eva van harte gefeliciteerd met de doop van Milou.

Vanaf 9:00 uur staan de kerkdeuren open en staat de koffie/thee klaar. De dienst begint om 9:30 uur.