Dringende hulp voor allesverwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Gisternacht werd dit toch al zo kwetsbare land getroffen door een zware aardbeving, en ‘s middags volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken geteld. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. 

Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee!  Namens Haroutune Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden met hem mee: “Moge God ons beschermen!”

U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië. 

Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Jurjen de Groot
directeur Kerk in Actie

P.S. Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we uw hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden evengoed uit naar de getroffen bevolking van Turkije.