Emmausgangers zijn onderweg

De videodienst voor zondag 19 april 2020 staat online,

De dienst kun je zien door in het menu naar Contact te gaan. Onder Contact staat MijnKerktussendeDijken.

In verband met de privacy zit er een wachtwoord op deze pagina. Het wachtwoord kun je verkrijgen door een emailbericht te sturen naar scriba@kerktussendedijken.nl.

De kerkenraad van Oude- en Nieuwebildtdijk wenst je een gezegende dienst toe.