“Ervaring met het stoppen van je boerenbedrijf.”

De werkgroep kerken en landbouw organiseert een viertal bijeenkomsten voor agrariërs die in de afgelopen drie jaar zijn gestopt. We willen in groepjes van maximaal acht personen het traject bespreken wat je zoal meemaakt als je een boerenbedrijf beëindigt. De bijeenkomsten zijn van morgens 9.30 tot 12.30 en worden gehouden in het dorpshuis van Nijega. Je kunt je maar éénmaal opgeven en er wordt van je verwacht dat je alle bijeenkomsten bezoekt. Je mag ook samen komen, maar dat geldt dan wel voor twee personen. We willen graag voor 1 November weten of je mee wilt doen en we hanteren de volgorde van opgeven. Vol is gewoon vol. U krijgt van ons een reactie en de kosten bedragen 50 Euro voor alle vier ochtenden.  

Dit zijn de vier bijeenkomsten:

Dag 1 Onderwerp: Je bedrijf je leven. Na een uitgebreide kennismaking bespreken we het proces wat je mee moet maken. Daarnaast bespreken we de noodzaak waarom je moest veranderen? Op maandag 27 november 2023

Dag 2 Onderwerp: Het besluit om te stoppen. Bij het besluit om te stoppen komt veel bij kijken.  We bespreken dit nog eens opnieuw. Daarnaast schenken we aandacht aan de bijzondere kenmerken van het familiebedrijf en vertellen we elkaar hoe uiteindelijk het stoppen van het bedrijf verliep? Op maandag 11 december 2023

Dag 3 Onderwerp: Stoppen met je bedrijf. Het stoppen met je bedrijf doet ook iets met je? Wat verandert er in jezelf en wat verandert er in je omgeving? We praten over waar we hulp kunnen krijgen? En hoe ziet je leven er nu uit?  Op maandag 8 januari 2024

Dag 4 Werken aan de toekomst. Wat heb je nog te doen om een nieuwe toekomst in te vullen?   Voor jezelf en voor je gezin. Hoe kijk je terug op het hele proces wat je hebt meegemaakt? En we nemen ook even wat afstand: wat heeft jouw beslissing te maken met ondernemerschap? Op maandag 22 januari 2024  

Voor hen die belangstelling hebben kunnen zich opgeven voor 1 oktober 2023 bij D. Hiemstra tel. 06- 83794625 of op de mail: info@kerkenlandbouw.nl .

Werkgroep kerken en landbouw Fryslân