Gezamenlijk met de Bildtse Kerken actie voeren voor hulp aan Moldavië

Met de gezamenlijke Bildtkerken zouden we actie willen voeren voor hulpverlening aan Moldavië. Op 16 mei om 20:00 uur in de Bining bij de de Gideon kerk in St. Annaparochie ben je van harte welkom.

Voor wie: kerkleden van de Bildtse Kerken, die in actie willen komen

Sprekers: Jannie Boonstra van Kerk in Actie

                  Kor Lautenbag – presentatie hulpgoederentransport

Wanneer: 16 mei – 20:00 uur in de Bining bij de Gideon Kerk in St. Annaparochie

Initiatiefnemers: Ineke Veenstra, Tineke Halbersma, Wim van der Molen, Adriaan Stap