Griet Wijbenga 30 jaar organist bij Kerk tussen de Dijken

Dat er veel belangstellenden bij de jubileumdienst van organiste Griet Wijbenga zouden zijn, dat was wel te verwachten, maar dat de kerk op 2 juli zo vol was dat er nog stoelen bij gesjouwd moesten worden, dat was wel een hele mooie verrassing.

Samen met voorganger Johan Helfferich had Griet Wijbenga een mooie liturgie samengesteld, waarin haar favoriete verzen voorbij kwamen. Johan Helfferich gaf het ook al aan: “Het is de toon die de muziek maakt”. Het is prachtig hoe Griet Wijbenga met haar orgelspel de kerkleden meenam om de liederen uit volle borst mee te zingen tot eer van onze Heer en Heiland.

Johan van der Meer bedankte namens de gemeenteleden van Kerk tussen de Dijken, Griet voor haar orgelspel de afgelopen 30 jaar en hoopte dat Griet nog heel lang organist zal blijven van onze kerk.

Griet Wijbenga bedankte ook heel veel mensen en ook voor hen waren er bloemen.

Van de kindernevendienst kreeg Griet nog een prachtig versierde paraplu.

Na afloop van de dienst was er koffie en thee en een heerlijk stukje oranjekoek en kon iedereen Griet Wijbenga feliciteren met haar 30-jarig jubileum als organist van Kerk tussen de Dijken.