Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht

In de Adventstijd zien we op de Avondsmaaltafel een bloemschikking die geïnspireerd is door de Bijbelteksten en overdenkingen die gebruikt worden bij het project Kerk In Actie, Advent & Kerst 2020, ‘Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.

Uitleg bij de schikking

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborusniger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Tekst bij de schikking:
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.