Het kerkelijk winterseizoen is op 24 september van start gegaan met de startzondag.

In de dienst stond het samen muziek maken ter eer van God centraal.

Voorafgaand aan de dienst was er een gezamenlijk ontbijt voor alle kerkgangers. De tafels waren keurig gedekt en stonden in de foyer tot in de kerkzaal. Voor ieder waren er heerlijke broodjes, krentenbrood en suikerbrood.

In de kerkdienst is veel gezongen en muziek gemaakt. Alle kerkgangers van jong tot oud deden mee om muziek te maken.

Na de dienst was er een Zingo. Op een Zingokaart konden de deelnemers titels aankruisen van liederen die werden afgespeeld. Het was een spannende strijd, waarbij iedereen erg zijn best deed.

Een zeer geslaagde startzondag waar iedereen op zijn of haar manier een rol bij had.