Hulpgoederen naar Moldavië en Armenië via St. Mensenkinderen 

Zaterdag 6 april vertrekken uit Drachten onder regie van Stichting Mensenkinderen uit Nunspeet ( https://www.mensenkinderen.nl/) twee hulptransporten: één naar Moldavië en één naar Armenië. Beide landen worden momenteel geconfronteerd met enorme aantallen vluchtelingen terwijl het al straatarme landen zijn. 

laden van de trailers in Drachten

Voor Moldavië is het 5e hulptransport, 4 auto’s brengen allerlei spullen voor de eerste levensbehoeften: aardappelen, wortelen, uien, meel, enz. Maar ook non-foodproducten als schoolmeubilair, kleding, sportkleding, toiletartikelen, hygiënemateriaal, vloertegels, muurverf worden gebracht. In Moldavië worden de spullen door lokale kerken verspreid onder de bevolking en vluchtelingen. De Gideonkerk in St. Annaparochie en de Kerk tussen de Dijken hebben een inzamelingsactie gehouden. Ook zijn er tulpenverkoopacties gehouden, waarvan de opbrengst voor de bouw van een bejaardentehuis in Moldavië is. Kinderen van chr. basisscholen in De Knipe en Feanwâlden hebben schoenendozen gevuld met speel- en knutselmateriaal. Deze dozen worden in diverse dorpen in Moldavië uitgedeeld tussen kinderen tussen 0 tot 12 jaar. 

de combine op de dieplader voor transport naar Armenië

Naar Armenië reizen drie auto’s: één met een combine voor een landbouwproject van St. Mensenkinderen om arme mensen te helpen met het zaaien en oogsten van hun gewassen. De 2e auto is met bouw- en isolatiematerialen vanuit Mensenkinderen bestemd voor een op te zetten centrum voor gehandicapte kinderen in Vahagni. Een jongerengroep gaat in de zomer hierbij praktisch helpen. De 3e auto is van ‘Daken voor Armenië’ een stichting uit Ureterp die het dak van het gehandicaptencentrum gaat maken. Zij brengen isolatiemateriaal, bitumen, gereedschap etc. Later dit jaar gaan ze ook daken van hele slechte huisjes maken. Zie ook https://dakenvoorarmenie.nl/ 

laden van een trailer met aardappelen voor Moldavië

De goederen en de brandstofkosten van het transport worden betaald uit giften of worden geschonken door bedrijven, instellingen en particulieren. Dat er behoefte blijft aan giften, ligt voor de hand. Daarvoor kan men zowel terecht bij met als vermelding “bijdrage  transportkosten hulpgoederentransport”.  Uw/jouw bijdrage is ook van harte welkom op NL88RABO0138805180 Protestantse Gem. Oude- en Nieuwebildtdijk o.v.v. “Bouw een thuis voor Moldaviërs”.

Voor contact:

Adriaan Stap, Nij Altoenae. gerdadri@@hotmail.com of 0645947194

Kor Lautenbag, Nij Altoenae lautenbagk@gmail.com of 0613030759

Bram van Dijke b.van.dijke@mensenkinderen.nl 06-51084209