Kerkdienst gemist ….

Was je verhinderd, om de kerkdienst in de kerk mee te maken?

Op 20 november was het Eeuwigheidzondag. De voorganger in de dienst was Peter Glas uit Ens.

Op 6 november is de heer Helfferich voorgegaan in de dienst.

Mevrouw Van der Galiën uit Damwald is voorgegaan in de dienst op zondag 16 oktober.

Zondag 9 oktober is de dienst voorbereid door de Zending- en Evangelisatiecommissie. In de dienst staat de aandacht voor onze naaste centraal. Freerk Lautenbag heeft verteld over het hulptransport naar Moldavië.

Op zondag 18 september 2022 hebben we de startdienst gevierd. Het thema was Aan tafel. In de dienst werkte een gelegenheidskoortje mee. Drie gemeenteleden speelden het verhaal van Maria, Martha en Jezus.

Zondag 4 september is Wieke van der Kooi bevestigd als diaken in onze kerk. Voorganger in de dienst was Da. N. de Jong-Wiersema,

Mevr. Akkerman-Hondema is voorgegaan in de dienst op 14 augustus:

7 augustus is in de dienst voorgegaan Ruurd Walinga. De dienst is in het Fries (Frysk). Luister maar mee.

Op 31 juli is onze oud-dorpsgenoot, Peter Glas uit Ens, voorgegaan in de dienst.

In verband met ziekte van Ds, Gorter is br. A. de Grijs voorgegaan in de dienst van 24 juli.

Op zondag 26 juni is Milou van Slooten gedoopt. In de dienst was de voorganger Leo Blees uit Dorkwerd

Zondag 19 juni, Vaderdag, is Pieter Knijff voorgegaan in de dienst. Vaderdag stond centraal in de dienst. Luister maar eens.

Op zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, is ds. J.C. Dondorp voorgegaan in de dienst.

Voor de dienst op zondag 22 mei konden gemeenteleden liederen opgeven die zij graag in de diens wilden zingen of op de beamer wilden laten afspelen. De Zending- en evangelisatiecommissie heeft er een mooie dienst van gemaakt, waarbij de gemeenteleden volop konden zingen en genieten van de liederen.

Zondag 15 mei hebben we een school-kerk-gezinsdag gehad. Met medewerking van de kinderen van basisschool De Noordster uit Nij Altoenae en Ds. Helmer le Cointer & Arthur Pirenne. Luister maar mee:

Op 1 mei is Ds. M.J. Koppe uit Dokkum voorgegaan in de dienst.

Op 2e Paasdag is Ds. H.F. de Vries uit Dokkum voorgegaan in de dienst.

Goede Vrijdag, 15 april 2022, is br. Peter Glas uit Ens voorgegaan in de dienst.

Da. den Dikken uit Drachten is Palmzondag 10 april voorgegaan in de dienst:

In de dienst op zondag 3 april was de voorganger Ds. A.J. van der Wiel uit Leeuwarden.

Zondag 27 maart is in de dienst voorgegaan Ds. van Olffen uit Menaam.

Onderstaand de opname van de dienst van zondag 13 maart, waarin kandidaat Gorter is voorgegaan.

Woensdagavond 9 maart 2022 zijn we samengekomen voor Biddag voor Gewas en Arbeid. Voorganger in de dienst was Da. N. de Jong-Wiersema.

In de dienst op 6 maart 2022 is Ruurd Walinga voorgegaan in dienst. De eerste zondag in de Veertigdagentijd;

Onderstaand staat de link om de kerkdienst van 27 februari te beluisteren.

Voorganger in de dienst was mevrouw Akkerman uit Harlingen.