Kerkdienst gemist ….

Was je verhinderd, om de kerkdienst in de kerk mee te maken?

Op zondag 10 september is broeder A. de Grijs voorgegaan in de dienst:

Dhr. S. van der Meulen uit Kollumerzwaag is voorgegaan in de dienst op zondag 20 augustus

Zondag 30 juli is de heer M. de Jong voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Onze pastor Pieter Knijff is zondag 23 juli voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Zondag 16 juli is Da. G. den Dikken uit Drachten voorgegaan in de dienst. Het thema van de dienst was “De Heer is mijn Herder”.

Op zondag 9 juli is het Heilig Avondmaal gevierd in Kerk tussen de Dijken. Voorganger in deze dienst was dominee G. Muilwijk uit Workum.

Op 4 juni is Ds. Koppe voorgegaan in de dienst.

18 mei 2023 Hemelvaartsdag. Voorganger in de dienst was pastor Pieter Knijff.

16 April 2023 hebben we samen met de band Get Back de afsluiting gevierd van de activiteiten van het winterseizoen. Luister je mee?

Op 2e Paasdag is Ds. van Olffen uit Menaem voorgegaan in de dienst. Het thema van de dienst is Emmaüsgangers.

Op 12 maart School-kerk-gezinsdienst met als voorganger Pieter Knijff. De kinderen van basisschool De Noordster hebben een belangrijk aandeel in de kerkdienst.

Op de 1e zondag in de lijdenstijd, 26 februari is Pieter Knijff uit Raard voorgegaan:

Zondag 12 februari is de voorganger in de dienst Ds. Bolt van Koostertille:

Op 15 januari was de voorganger Da. N. de Jong -Wiersema.

Mevr. Akkerboom-Hondema is op 8 januari voorgegaan in de dienst

Op de 1e zondag in 2023 is Adriaan Stap voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Op 2 Kerstdag 2022 hebben we genoten van een zangdienst. De Commissie Erediensten heeft samen met een gelegenheidskoor de dienst voorbereid. Het koor heeft prachtige kerstliederen gezongen. Sommige liederen samen met de gemeenteleden en anderen als koor.

Op 1e Kerstdag is de voorganger dominee Koppe uit Dokkum, muzikale begeleiding korps Blaast de Bazuin onder leiding van Piet Visser.

Op de vierde adventszondag, zondag 18 december 2022 is voorgegaan pastor Pieter Knijff.

De derde adventszondag met als voorganger dominee Dondorp uit Franeker:

Op 20 november was het Eeuwigheidzondag. De voorganger in de dienst was Peter Glas uit Ens.

Op 6 november is de heer Helfferich voorgegaan in de dienst.

Mevrouw Van der Galiën uit Damwald is voorgegaan in de dienst op zondag 16 oktober.

Zondag 9 oktober is de dienst voorbereid door de Zending- en Evangelisatiecommissie. In de dienst staat de aandacht voor onze naaste centraal. Freerk Lautenbag heeft verteld over het hulptransport naar Moldavië.

Op zondag 18 september 2022 hebben we de startdienst gevierd. Het thema was Aan tafel. In de dienst werkte een gelegenheidskoortje mee. Drie gemeenteleden speelden het verhaal van Maria, Martha en Jezus.

Zondag 4 september is Wieke van der Kooi bevestigd als diaken in onze kerk. Voorganger in de dienst was Da. N. de Jong-Wiersema,

Mevr. Akkerman-Hondema is voorgegaan in de dienst op 14 augustus:

7 augustus is in de dienst voorgegaan Ruurd Walinga. De dienst is in het Fries (Frysk). Luister maar mee.

Op 31 juli is onze oud-dorpsgenoot, Peter Glas uit Ens, voorgegaan in de dienst.

In verband met ziekte van Ds, Gorter is br. A. de Grijs voorgegaan in de dienst van 24 juli.

Op zondag 26 juni is Milou van Slooten gedoopt. In de dienst was de voorganger Leo Blees uit Dorkwerd

Zondag 19 juni, Vaderdag, is Pieter Knijff voorgegaan in de dienst. Vaderdag stond centraal in de dienst. Luister maar eens.

Op zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, is ds. J.C. Dondorp voorgegaan in de dienst.

Voor de dienst op zondag 22 mei konden gemeenteleden liederen opgeven die zij graag in de diens wilden zingen of op de beamer wilden laten afspelen. De Zending- en evangelisatiecommissie heeft er een mooie dienst van gemaakt, waarbij de gemeenteleden volop konden zingen en genieten van de liederen.

Zondag 15 mei hebben we een school-kerk-gezinsdag gehad. Met medewerking van de kinderen van basisschool De Noordster uit Nij Altoenae en Ds. Helmer le Cointer & Arthur Pirenne. Luister maar mee:

Op 1 mei is Ds. M.J. Koppe uit Dokkum voorgegaan in de dienst.

Op 2e Paasdag is Ds. H.F. de Vries uit Dokkum voorgegaan in de dienst.

Goede Vrijdag, 15 april 2022, is br. Peter Glas uit Ens voorgegaan in de dienst.

Da. den Dikken uit Drachten is Palmzondag 10 april voorgegaan in de dienst:

In de dienst op zondag 3 april was de voorganger Ds. A.J. van der Wiel uit Leeuwarden.

Zondag 27 maart is in de dienst voorgegaan Ds. van Olffen uit Menaam.

Onderstaand de opname van de dienst van zondag 13 maart, waarin kandidaat Gorter is voorgegaan.

Woensdagavond 9 maart 2022 zijn we samengekomen voor Biddag voor Gewas en Arbeid. Voorganger in de dienst was Da. N. de Jong-Wiersema.

In de dienst op 6 maart 2022 is Ruurd Walinga voorgegaan in dienst. De eerste zondag in de Veertigdagentijd;

Onderstaand staat de link om de kerkdienst van 27 februari te beluisteren.

Voorganger in de dienst was mevrouw Akkerman uit Harlingen.