Kerkdienst gemist ….

Kon u/jij de dienst niet bijwonen? Onderstaand staan de diensten die zijn opgenomen. We nodigen u/je van harte uit om de gemiste dienst te beluisteren.

Zondag 14 juli was de voorganger Ds. J. van der Wiel uit Leeuwarden. Luister je mee?

Op zaterdag 13 juli 2024 hebben we in de dankdienst voor haar leven afscheid genomen van zuster Elske de Vries. Onderstaand de link naar de opname van de dienst.

Zondag 7 juli 2024 is de heer M. de Jong voorgegaan in de dienst. Als je op de onderstaande link klikt, kun je de dienst beluisteren.

De Leer van de Drie eenheid, Triniteit, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is voor ons vaak moeilijk te begrijpen. Onze pastor Pieter Knijff heeft in de dienst op 9 juni 2024 ons uitleg gegeven. Ben je benieuwd naar de uitleg? Luister dan naar:

Zondag 26 mei 2024 is dominee Bakker uit Stiens voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Op moederdag, zondag 12 mei 2024, is onze pastor Pieter Knijff voorgegaan in de dienst. Spreuken 31 staat centraal in deze dienst. Een gewaagd stukje. Luister je mee?

Op zondag 5 mei 2024, Bevrijdingsdag is Ds. J. Bolt uit Kootstertille voorgegaan in de dienst. Op deze zondag denken we niet alleen aan het einde van de tweede wereldoorlog, maar ook aan de bevrijding van zonde en schuld.

Onderstaand de opname van de slotdienst van het winterseizoen van 21 april 2024. Voorganger in de dienst is pastor Pieter Knijff:

2e Paasdag 1 april is Ds. H.F. de Vries voorgegaan in de dienst:

1e Paasdag 31 maart 2024 was onze pastor Pieter Knijff voorganger in de dienst met muzikale begeleiding van het korps Blaast de Bazuin van Oude- en Nieuwebildtdijk:

Op 24 maart 2024 is onze pastor Pieter Knijff voorgegaan in de school-kerk-gezinsdienst:

Zondag 17 maart is broeder Albert de Grijs voorgegaan in de dienst.

Pastor Pieter Knijff heeft het thema “Het belang van goed onderwijs in de Christelijke gemeente” behandelt in de dienst op 11 februari 2023:

Zondag 4 februari is het Heilig Avondmaal gevierd. Voorganger Ds. J. Bakker uit Stiens was de voorganger.

Ds. J. Bakker was onze voorganger op zondag 21 januari 2024. Thema van de dienst “Hem achterna”.

Onze pastor Pieter Knijff is op 14 januari voorgegaan in de dienst:

7 januari 2024 is voorgegaan Johan Helfferich uit Oudebildtzijl:

Op 5 januari 2024 is de dankdienst voor het leven van mevrouw Hoitsma in onze kerk gevierd:

Op 3 december 2023 is voorgegaan Ds. Koppe uit Dokkum:

Eeuwigheidszondag 26 november 2023. Voorganger pastor Pieter Knijff. In de dienst zijn de overleden broeder herdacht en ook allen die door oorlogs- en natuurgeweld. Ook voor de gemeenteleden was er gelegenheid om voor een dierbare een kaarsje aan te steken.

Zondag 19 november 2023 is mevrouw Berntsen voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Op zondag 12 november 2023 hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. Ds. G. Muilwijk uit Workum was de voorganger in de dienst. Vier je de dienst met ons mee?

15 oktober is mevr. A. Stork uit Berltsum voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

8 oktober was de voorganger Ds. Joh. Bolt uit Koostertille. Klik op onderstaande link om de dienst te beluisteren.

1 Oktober was het Israëlzondag. Voorganger P. Luhoff heeft ons uitgelegd wat de Israëlzondag ook vandaag de dag nog voor ons betekent:

Zondag 24 september was het Startzondag voor het winterseizoen. Een uitbundige dienst met veel muziekinstrumenten. Luister maar:

Op zondag 10 september is broeder A. de Grijs voorgegaan in de dienst:

Dhr. S. van der Meulen uit Kollumerzwaag is voorgegaan in de dienst op zondag 20 augustus

Zondag 30 juli is de heer M. de Jong voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Onze pastor Pieter Knijff is zondag 23 juli voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Zondag 16 juli is Da. G. den Dikken uit Drachten voorgegaan in de dienst. Het thema van de dienst was “De Heer is mijn Herder”.

Op zondag 9 juli is het Heilig Avondmaal gevierd in Kerk tussen de Dijken. Voorganger in deze dienst was dominee G. Muilwijk uit Workum.

Op 4 juni is Ds. Koppe voorgegaan in de dienst.

18 mei 2023 Hemelvaartsdag. Voorganger in de dienst was pastor Pieter Knijff.

16 April 2023 hebben we samen met de band Get Back de afsluiting gevierd van de activiteiten van het winterseizoen. Luister je mee?

Op 2e Paasdag is Ds. van Olffen uit Menaem voorgegaan in de dienst. Het thema van de dienst is Emmaüsgangers.

Op 12 maart School-kerk-gezinsdienst met als voorganger Pieter Knijff. De kinderen van basisschool De Noordster hebben een belangrijk aandeel in de kerkdienst.

Op de 1e zondag in de lijdenstijd, 26 februari is Pieter Knijff uit Raard voorgegaan:

Zondag 12 februari is de voorganger in de dienst Ds. Bolt van Koostertille:

Op 15 januari was de voorganger Da. N. de Jong -Wiersema.

Mevr. Akkerboom-Hondema is op 8 januari voorgegaan in de dienst

Op de 1e zondag in 2023 is Adriaan Stap voorgegaan in de dienst. Luister je mee?

Op 2 Kerstdag 2022 hebben we genoten van een zangdienst. De Commissie Erediensten heeft samen met een gelegenheidskoor de dienst voorbereid. Het koor heeft prachtige kerstliederen gezongen. Sommige liederen samen met de gemeenteleden en anderen als koor.

Op 1e Kerstdag is de voorganger dominee Koppe uit Dokkum, muzikale begeleiding korps Blaast de Bazuin onder leiding van Piet Visser.

Op de vierde adventszondag, zondag 18 december 2022 is voorgegaan pastor Pieter Knijff.

De derde adventszondag met als voorganger dominee Dondorp uit Franeker:

Op 20 november was het Eeuwigheidzondag. De voorganger in de dienst was Peter Glas uit Ens.

Op 6 november is de heer Helfferich voorgegaan in de dienst.

Mevrouw Van der Galiën uit Damwald is voorgegaan in de dienst op zondag 16 oktober.

Zondag 9 oktober is de dienst voorbereid door de Zending- en Evangelisatiecommissie. In de dienst staat de aandacht voor onze naaste centraal. Freerk Lautenbag heeft verteld over het hulptransport naar Moldavië.

Op zondag 18 september 2022 hebben we de startdienst gevierd. Het thema was Aan tafel. In de dienst werkte een gelegenheidskoortje mee. Drie gemeenteleden speelden het verhaal van Maria, Martha en Jezus.

Zondag 4 september is Wieke van der Kooi bevestigd als diaken in onze kerk. Voorganger in de dienst was Da. N. de Jong-Wiersema,

Mevr. Akkerman-Hondema is voorgegaan in de dienst op 14 augustus:

7 augustus is in de dienst voorgegaan Ruurd Walinga. De dienst is in het Fries (Frysk). Luister maar mee.

Op 31 juli is onze oud-dorpsgenoot, Peter Glas uit Ens, voorgegaan in de dienst.

In verband met ziekte van Ds, Gorter is br. A. de Grijs voorgegaan in de dienst van 24 juli.

Op zondag 26 juni is Milou van Slooten gedoopt. In de dienst was de voorganger Leo Blees uit Dorkwerd

Zondag 19 juni, Vaderdag, is Pieter Knijff voorgegaan in de dienst. Vaderdag stond centraal in de dienst. Luister maar eens.

Op zondag 5 juni, 1e Pinksterdag, is ds. J.C. Dondorp voorgegaan in de dienst.

Voor de dienst op zondag 22 mei konden gemeenteleden liederen opgeven die zij graag in de diens wilden zingen of op de beamer wilden laten afspelen. De Zending- en evangelisatiecommissie heeft er een mooie dienst van gemaakt, waarbij de gemeenteleden volop konden zingen en genieten van de liederen.

Zondag 15 mei hebben we een school-kerk-gezinsdag gehad. Met medewerking van de kinderen van basisschool De Noordster uit Nij Altoenae en Ds. Helmer le Cointer & Arthur Pirenne. Luister maar mee:

Op 1 mei is Ds. M.J. Koppe uit Dokkum voorgegaan in de dienst.

Op 2e Paasdag is Ds. H.F. de Vries uit Dokkum voorgegaan in de dienst.

Goede Vrijdag, 15 april 2022, is br. Peter Glas uit Ens voorgegaan in de dienst.

Da. den Dikken uit Drachten is Palmzondag 10 april voorgegaan in de dienst:

In de dienst op zondag 3 april was de voorganger Ds. A.J. van der Wiel uit Leeuwarden.

Zondag 27 maart is in de dienst voorgegaan Ds. van Olffen uit Menaam.

Onderstaand de opname van de dienst van zondag 13 maart, waarin kandidaat Gorter is voorgegaan.

Woensdagavond 9 maart 2022 zijn we samengekomen voor Biddag voor Gewas en Arbeid. Voorganger in de dienst was Da. N. de Jong-Wiersema.

In de dienst op 6 maart 2022 is Ruurd Walinga voorgegaan in dienst. De eerste zondag in de Veertigdagentijd;

Onderstaand staat de link om de kerkdienst van 27 februari te beluisteren.

Voorganger in de dienst was mevrouw Akkerman uit Harlingen.