Nieuwsbrief van Kerk tussen de Dijken in verband met het corona-virus aan alle inwoners van Nij Altoenae e.o. Maart 2020.

Beste inwoners van Nij Altoenae e.o.

Het corona-virus heeft ons allemaal behoorlijk in de greep. De basisschool De Noordster en Dorpshuis De Utwijk zijn gesloten en er zijn geen kerkdiensten in Kerk tussen de Dijken. Onze oudere broeders en zusters in de Beuckelaar en het van Harenshuus mogen we niet meer bezoeken.

Het sociale leven is ontwricht. In deze tijd hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Als leden van Kerk tussen de Dijken willen we ons steentje bijdrage om deze onzekere tijd, die zeker nog wel een tijd zal voortduren, door te komen en onze naaste bij te staan.

Wij willen er zijn voor elkaar maar ook voor onze dorpsgenoten in Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk.

Hoe kunnen we dat doen “er zijn voor elkaar”?

Vergeet de zieken niet en stuur hen een kaartje. In de kerk wordt er altijd gebeden voor de jarigen. Wilt u de jarigen in deze tijd gedenken in uw gebeden en ook een kaartje sturen? De namen van de jarigen staan in het kerkblad.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-10.png

Ook in ons dorp, zitten er ouderen thuis. Aan huis gekluisterd en zonder bezoek. Bel hen eens op, zwaai even voor het raam of stuur een kaartje. Het helpt om de eenzaamheid even te vergeten.

Het kan ook zijn dat u door de corona-crisis financieel niet meer rond kan komen. We lopen niet gauw met deze problemen te koop. Maar schroom niet. Ga in gesprek met de diakenen van onze kerk. Zij willen u graag helpen.

Als u niet meer naar de winkel durft of kunt om de dagelijkse boodschappen te halen, neem dan gerust contact op. We hebben een vrijwilligers, jongeren en ouderen, die u graag willen helpen. Namens de diaconie coördineert Tjip van der Veen de hulpaanvragen. Het emailadres is tjvanderveen@hotmail.com.

De corona-crisis kan zal vast nog een tijd voortduren. Dat betekent dat de kerkdiensten niet door kunnen gaan. Het praatje voor de dienst, de verkondiging, het gebed en het samenzijn in Gods huis missen we heel erg.

Kaarsje aansteken in de kerk

Zaterdag 28 maart wilden we in de gelegenheid stellen om een kaarsje aan te steken in de kerk.

Door het aanscherpen van de maatregelen om het corona-virus zo weinig mogelijk te laten verspreiden kan de openstelling van de kerk niet doorgaan.. Het is niet verstandig om mensen op de been te brengen en naar de kerk te laten komen. De kans op besmetting zou daardoor toch weer groter worden.

Er is een opname in voorbereiding die binnenkort beschikbaar op deze website.

Telefoonboom

Geen praatje en geen bezoekjes kunnen ervoor zorgen dat u zich heel eenzaam voelt. Het kan helpen om een gebeld te worden of om iemand te bellen.


Hiervoor willen we een “telefoonboom” opzetten.

Wat is de bedoeling? U belt op bijvoorbeeld dinsdag en/of vrijdag een broeder of zuster voor een telefoongesprekje. Elkaar een hart onder de riem steken en elkaar bemoedigen. Ook als je niet eenzaam bent, dan wordt je uitgenodigd om mee te doen aan de telefoonboom. Om iemand die het wel moeilijk heeft een luisterend oor te geven.

Wil je meedoen aan de telefoonboom, geef je dan op bij Kor Lautenbag, email scriba@kerktussendedijken.nl.

Collecten voor Kerk in Actie


In de kerkdienst worden collecten gehouden. De opbrengst zijn voor diverse doeleinden. Het is ook belangrijk voor onze medemens in nood, dat we blijven geven voor deze acties. Zie hiervoor het collecte-overzicht in Kerk tussen de Dijken. Graag uw bijdragen overmaken naar bankrekening NL88 RABO 0138805180 t.n.v. Protestantse Gem. te Oude- en Nieuwebildtbijk en Nij Altoenae. Bij de omschrijving graag het doel vermelden van uw bijdrage.

Kindernevendienst

Het thema van project in de 40-dagen tijd van de kindernevendienst is “Een teken van leven”. Nu de kinderen het project niet kunnen volgen in de kerk, kan het gelukkig wel online. Kijk op www.kerktussendedijken.nl. Doe samen met uw (klein) kinderen ook mee aan het project van de kindernevendienst.

Actueel nieuws

Op de website www.kerktussendedijken.nl leest u het laatste nieuws over het corona-virus en wat wij voor elkaar kunnen doen om deze onzekere tijd door te komen.

Misschien hebt u/jij ook initiatieven hoe we elkaar kunnen helpen. We willen het graag van u/jou weten. Graag mailen naar scriba@kerktussendedijken.nl.

Als afsluiting een gedicht om u/jou te bemoedigen

Woorden van Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop
is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop
is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop
is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat. 

Dit is een gedicht van Václav Havel

Hartelijke groet namens Kerk tussen de Dijken van:

Pieter Knijff, Luciënne van der Molen, Dirk Swart, Tjip van der Veen, Anneke de Haan, Klaas de Haan, Wijtze Koopmans, Sietse van der Veen, Annie Rooda, Henk Fennema, Annie Fennema, Hylke Schaaf, Jannie Schaaf en Kor Lautenbag