Op 3 januari jl. is overleden onze broeder Willem Peeringa.