Op de weg van recht en vrede – 2e Adventszondag 10 december 2023

Thema: Kuilen dichten – Dagtekst: ‘Maak recht de weg van de Heer’ – (Johannes 1:23)

Ga mee! Voordat je te lichte wandelschoenen aantrekt, weet dat je wordt uitgenodigd voor een pelgrimstocht en niet voor een toeristisch tochtje. Een lange en zware tocht door kaal en onherbergzaam land.
Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: ‘Maak recht de weg van de Heer.’ De profeet Jesaja roept zijn hoorders op om kuilen te dichten. Concreet door hun levensweg recht en effen te maken.
Ofwel om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!

Symboliek:
De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.
De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht.

Kerk in een theaterzaal

Op deze 2 Adventszondag zag de kerkzaal eruit als een theaterzaal. Door de uitvoeringen van de voorstelling Ynblaze was er een tribune in de kerkzaal gebouwd.