Op zondag 3 september feestelijke bevestiging nieuwe ambtsdragers

De ambtstermijn van een aantal kerkenraadsleden was ten einde gekomen. We zijn als gemeenteleden van de kerk tussen de Oude- en Nieuwebildtdijk heel erg dankbaar dat er twee gemeenteleden het ambt van ouderling op zich hebben genomen.

Linda Lep en Hinke Leistra worden ingezegend als ouderling door pastor Pieter Knijff

Pastor Pieter Knijff had de tekst voor de verkondiging gekozen uit Johannes 15: 1 t/m 17. In deze tekst zegt Jezus: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landbouwer.