PAASCYCLUS

Op Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april, Stille Zaterdag 3 april en Paaszondag 4 april zijn in de Gideon kerk in St. Annaparochie diensten. Deze keer wordt het verhaal verteld vanuit het oogpunt van Maria Magdalena. Ik mag deze rol vertalen.

Wie deze diensten wil volgen kan dat doen via www.kerkomroep.nl  en dan naar “mijn kerk ”  en dan ingeven Gideonkerk Sint Annaparochie. 
Alvast fijne Paasdagen, Hinke Leistra